Impresum

Vugl je medijski portal, pre svega za ljude rođene u poslednjoj deceniji 20. veka.

Vugl je za ljude koji žele da misle, postavljaju pitanja, kritikuju, saznaju nove stvari, imaju ideale i principe...

Vugl ne nudi gotove odgovore, nego pokušava da razume gde živimo, kako živimo, za šta živimo.


Izdavač: NP „VREME” d.o.o. Beograd, Kosovska 17, PIB: 100294546

Telefon: 011/3234-774

Direktor: Stevan Ristić

Urednica sajta: Jovana Gligorijević

Pomoćnik urednika: Nikola Krstić

Urednik fotografije: Bojan Stekić

Saradnici: Lazar Čovs, Jovana Georgievski, Sara Kalember, Nevena Milojević, Mara Nedeljkov, Jovana Netković

Društvene mreže: Emina Ignjatović

redakcija@vugl.rs?>